Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Ramowy rozkład dnia przedszkolaka

Akademia Uśmiechu zapewnia opiekę nad każdym dzieckiem od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, w których przedszkole jest zamknięte. Przedstawiamy Państwu ramowy rozkład dnia dla przedszkola czynnego 11 godzin dziennie (od 630 do 1730) gdzie podstawa programowa realizowana jest od 900 do 1400.

Ramowy rozkład dnia daje Twojemu dziecku poczucie stabilności niezbędnej we wczesnej fazie jego życia. Nie zabraknie też tutaj spontaniczności w działaniu i dużo zabawy.

630– 815 – schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynacyjną wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

815 – 830 – przygotowanie do śniadania

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

830 – 845 – śniadanie

900 – 1145– zajęcia dydaktyczne

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w placówce programu wychowania przedszkolnego, w tym:

 język angielski,
 rytmika z elementami baletu,
 spotkania z logopedą,
 kontrola i konsultacje psychologa,
 kontrola i konsultacje pedagoga przedszkolnego,
 wizyty higienistki dwa razy w miesiącu,
 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

1145 – 1200 – przygotowanie do obiadu

1200– 1230 – obiad (II danie)

1230 – 1400– zajęcia poobiednie dla trzech grup:

Grupa młodsza:

– Leżakowanie (odpoczynek) przy muzyce relaksacyjnej,

Grupy starsza:

– Aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań zgodnie z ich samodzielnym wyborem

1. W sali:

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, koordynacyjną wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

2.Na powietrzu:

Zabawy organizowane i swobodne zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

1400 – 1415 – przygotowanie do obiadu (I danie)

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

1415 – obiad (I danie zupa)

1430 – 1730 – ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, rozchodzenie się do domów