Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

ZAPISY I OPŁATY

Zapisów do przedszkola można dokonać pod numerami telefonów:

661 798 535

694 356 621

Całoroczne Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” przyjmuje dzieci

w wieku od 2,5 do 5/6 lat. Istnieje możliwość zapisów w ciągu roku w miarę

wolnych miejsc – a ich ilość jest ograniczona.

Czesne za przedszkole wynosi 500 zł miesięcznie. Płatność do 15-go każdego miesiąca.

Dodatkowa opłata za wyżywienie 15 zł stawka dzienna ( śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).

Czesne płatne do 15-go każdego miesiąca.

Za nieobecność dziecka powyżej 3 dni roboczych, Przedszkole udziela

zwrotów za wyżywienie.

W pierwszym miesiącu zajęć należy uregulować opłatę wpisową w wysokości 150 zł,

która przeznaczona jest na artykuły papiernicze i techniczne niezbędne do zajęć

plastycznych. Jest to jednorazowa opłata roczna.

Ostatecznym etapem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie Umowy

pomiędzy Rodzicami a Przedszkolem, przedmiotem której jest świadczenie usługi

dydaktyczno-wychowawczej w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Uśmiechu”

w Jarosławiu.

Daną umowę można rozwiązać z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.