Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

mgr Agnieszka Ścibisz wychowawca grupy

mgr Agnieszka Ścibisz – wychowawca grupy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kierunek Pedagogika Szkolna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania