Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

mgr Marzena Sołowij – wychowawca grupy

mgr Marzena Sołowij – wychowawca grupy

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – filologia polska – polonistyka z historią, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Przemyśl