Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Elżbieta Gaweł dyrektor

Dyrektor Przedszkola
mgr Elżbieta Gaweł
Wykształcenie:
Uniwersytet Rzeszowski – kierunek „Pedagogika w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej”
Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Przemyślu – „Kurs z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi”
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji – Menadżer oświaty”