Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Anna Ścibisz Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Maria Ścibisz

Wykształcenie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kierunek historia ze specjalizacją pedagogiczną

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Podyplomowe kwalifikacyjne studia z wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z wychowaniem do życia w rodzinie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie.