Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Nasza oferta edukacyjna:

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z naszą ofertą ofertą edukacyjną zapewniającą Waszym

podopiecznym start w świat zabawy i nauki, bo właśnie dzieci ucząc się przez zabawę, poznają otaczający je świat.

W ramach działalności przedszkola Akademii Uśmiechu oferujemy:

  • profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry od 6.30 do 17.30,
  • pełną ofertę edukacyjną realizowaną zgodnie z Podstawą Programową wychowania Przedszkolnego MEN,
  • codzienne zajecia z języka angielskiego,
  • rytmikę z elementami baletu,
  • spotkania z logopedą,
  • kontrolę i konsultacje psychologa,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
  • programy dydaktyczne,
  • programy muzyczne,
  • zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe,
  • rozwijanie logicznego myślenia,
  • ćwiczenia rozwijające bodźce słuchowe i wzrokowe,
  • uczestnictwo w imprezach plenerowych,
  • poznawanie kultur świata,
  • spotkania z różnymi zawodami w ramach akcji „Poznajemy zawody”,
  • specjalny torcik urodzinowy dla naszych przedszkolaków wraz ze zdjęciem upamiętniającym urodziny,
  • w okresie letnim spacery na świeżym powietrzu oraz gry i zabawy na naszym placu zabaw,
  • słuchanie bajek i opowiadań,
  • zajęcia i zabawy wyciszające przy muzyce w ramach odpoczynku,
  • comiesięczne wizyty higienistki,
 • zajęcia z języka chińskiego
 • robotyka z kodowaniem dla 6-latków
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym